Từ 1/8: Hành khách đi Vietnam Airlines cần biết quy định mới hành lý, hệ kiện là gì?


[tintuc]Kể từ ngày 1/8/2019, Vietnam Airlines chính thức chuyển sang áp dụng chính sách hành lý hệ kiện thay cho chính sách hành lý hệ cân trên các chuyến bay nội địa và quốc tế của hãng.

 
Kể từ ngày 1/8/2019, Vietnam Airlines chính thức chuyển sang áp dụng chính sách hành lý hệ kiện thay cho chính sách hành lý hệ cân trên các c Theo chính sách mới, hành lý của khách sẽ được tính theo số kiện thay vì số cân (kg) như trước đây.

Đây là thay đổi quan trọng mà hành khách cần lưu ý khi chuẩn bị hành lý. Hành khách đã mua vé từ trước thời điểm chính sách hành lý hệ kiện có hiệu lực vẫn được hưởng tiêu chuẩn hành lý theo hệ cân như trước.uyến bay nội địa và quốc tế của hãng.

Hành lý tính theo hệ kiện là khách đi máy bay được tính theo số kiện được mang theo (miễn cước) thay vì quy định về số cân (kg) tối đa được mang theo (miễn cước) như trước đây. Ví dụ mỗi hành khách được mang 1 kiện không quá 23 kg thì tất cả hành lý phải dồn vào 1 kiện (1 va ly hoặc 1 kiện hàng đựng toàn bộ hành lý) thay vì nhiều kiện hàng cân lên đủ số cân quy định trước đây.
Theo thông báo của Vietnam Airlines, với vé xuất/đổi vào/sau 01/08/2019,Vietnam Airlines thay đổi chính sách hành lý kí gửi như sau:
Mỗi kiện hành lý kí gửi không được vượt quá 23kg (hạng Phổ thông/Phổ thông đặc biệt) và 32kg (hạng Thương gia) và/hoặc tổng kích thước 3 chiều (dài, rộng, cao) không được vượt quá 158cm.
Nếu mỗi kiện hành lý vượt quá 23kg (hạng Phổ thông/Phổ thông đặc biệt) và 32kg (Thương gia), hành khách sẽ được yêu cầu đóng gói lại hành lý và trả phí theo hành lý tính cước tại sân bay hoặc được yêu cầu gửi theo đường hàng hóa.

Đối với hành lý xách tay, Vietnam Airlines quy định hành lý xách tay bao gồm kiện hành lý xách tay và 01 phụ kiện. Trọng lượng tối đa của 01 kiện hành lý xách tay là 10kg. Với khách mua vé hạng phổ thông, tổng trọng lượng kiện hành lý xách tay và 01 phụ kiện không được vượt quá 12kg. Với khách mua vé hạn phổ thông đặc biệt và thương gia, được mang tối đa 18kg gồm 02 kiện và 01 phụ kiện.
Tổng kích thước 3 chiều (dài, rộng, cao) của kiện hành lý xách tay không được vượt quá 115cm (56cm x 36cm x 23cm). Tổng kích thước 3 chiều (dài, rộng, cao) của 01 phụ kiện không được vượt quá 40cm x 30cm x 15cm.
Vietnam Airlines cho biết, bất kỳ kiện hành lý nào vượt quá trọng lượng, kích thước nêu trên có thể bị yêu cầu đóng gói lại hoặc đóng phí hoặc yêu cầu gửi theo đường hàng hóa hoặc bị từ chối.

Ngoài ra, tiêu chuẩn về hành lý miễn cước có thể khác nhau trên mỗi hãng hàng không. Hành khách cần lưu ý nếu hành khách đi trên chuyến bay nối chuyến giữa các hãng hàng không hoặc trên chuyến bay hợp tác giữa Vietnam Airlines và hãng hàng không khác (trong đó hãng hàng không khác khai thác chuyến bay), hành khách nên kiểm tra thông tin về hành lý miễn cước trên hãng hàng không khai thác chuyến bay đó.[/tintuc]


Tags: , , ,

0915.49.49.45