THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÍ DỊCH VỤ HỆ THỐNG VÀ HÀNH LÝ KÝ GỬI CHO CÁC CHẶNG BAY NỘI ĐỊA

Kính gửi Quý Đại lý,

Vietjet trân trọng thông báo “ĐIỀU CHỈNH PHÍ DỊCH VỤ HỆ THỐNG VÀ HÀNH LÝ KÝ GỬI CHO CÁC CHẶNG BAY NỘI ĐỊA” như sau:
-          Phạm vi áp dụng : Chỉ áp dụng cho các chặng bay Nội Địacác chặng bay Quốc tế không thay đổi
-          Phí áp dụng         : Theo khách / chặng

1/ Phí Dịch vụ hệ thống (Admin Fee):

Mức phí hệ thống hiện hành
Mức phí hệ thống điều chỉnh
Thời gian áp dụng
230.000 VND
250.000 VND
Từ ngày 12/06/2019
(Chưa bao gồm VAT)

2/ Dịch vụ hành lý ký gửi đặt trước:

Gói hành lý
Mức phí hiện tại
(VND)
Mức phí điều chỉnh
(VND)
Thời gian áp dụng
15 kg
140,000
155,000
Từ ngày 20/06/2019
20 kg
160,000
175,000
25 kg
220,000
235,000
30 kg
320,000
335,000
35 kg
370,000
385,000
40 kg
420,000
435,000
(Chưa bao gồm VAT)


Quý Đại lý vui lòng cập nhật và thông báo đến mạng bán.

Trân trọng cảm ơn.

Tags: ,

0915.49.49.45