Thời gian nối chuyến tối thiểu

Khi hành khách nối chuyến giữa các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác, thời gian nối chuyến tại các sân bay ở Việt Nam như sau:

Tags: , , ,

0915.49.49.45