AK- Chính sách hành khách của AirAsia

Chính sách dành cho trẻ sơ sinh
 • Theo chính sách của AirAsia, hãng từ chối chuyên chở đối với trẻ sơ sinh 8 ngày tuổi hoặc nhỏ hơn. Tuy nhiên, AirAsia sẽ xem xét lại quy định cấm chuyên chở này nếu có sự đồng ý bằng văn bản của bác sĩ và cha mẹ của trẻ phải kí Tuyên bố Giới hạn Trách nhiệm.
 • Nếu trẻ nhỏ hơn 2 tuổi, phải được đặt ngồi trong lòng của người lớn đi kèm.
 • Mỗi hành khách chỉ có thể mang theo một trẻ nhỏ dưới 2 tuổi lên máy bay.
 • Trẻ em dưới 2 tuổi không có hành lý đi kèm.
 • Xe đẩy trẻ em không được phép mang lên máy bay.
Chính sách về hành khách trẻ em
 • Trẻ em trên 2 tuổi được yêu cầu phải được mua vé máy bay riêng và có ghế ngồi riêng trên máy bay.
 • Trẻ em dưới 12 tuổi sẽ không được chấp thuận lên máy bay một mình trừ khi có người giám sát (tối thiểu 18 tuổi) đi kèm.
Chính sách về hành khách mang thai
 • Hành khách có trách nhiệm thông báo với AirAsia về tình trạng thai kì của mình khi đặt vé hoặc khi làm thủ tục bay tại quầy.
 • Vì các lý do an toàn, hành khách đang mang thai được yêu cầu phải chuẩn bị giấy khám sức khoẻ được chứng nhận của bác sĩ, trong đó cung cấp chi tiết về số tuần mang thai. Giấy chứng nhận được kí không quá 30 ngày kể từ ngày chuyến bay đi hoặc chuyến bay về.
 • Hành khách mang thai ở tuần thứ 27 phải kí Bản giới hạn trách nhiệm của AirAsia khi làm thủ tục bay để tránh các trách nhiệm pháp lý phát sinh.
 • Hành khách mang thai từ tuần 28 đến 34 phải có giấy khám sức khoẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi hành chuyến đi hoặc chuyến về, giấy chứng nhận giai đoạn thai kì và kí Bản giới hạn trách nhiệm của AirAsia để tránh các trách nhiệm pháp lý phát sinh.
 • AirAsia không được phép chuyên chở hành khách mang thai từ tuần 35 trở lên.
Chính sách hỗ trợ hành khách hạn chế sức khoẻ
 • Vì các lý do an toàn, AirAsia chỉ có thể chấp nhận chuyên chở tối đa bốn hành khách có khả năng đi lại hạn chế trên một chuyến bay (bao gồm liệt nửa người và liệt tứ chi). Trong một chuyến bay của AirAsia, không được phép chấp thuận chuyên chở quá hai hành khách liệt tứ chi để đảm bảo an toàn. Trong một số trường hợp, AirAsia có thể yêu cầu hành khách hạn chế về sức khoẻ đi cùng với người thân.
 • AirAsia không chấp nhận xe lăn chạy bằng pin hoặc các thiết bị di động. Trong một số trường hợp, các thiết bị hỗ trợ đi lại có thể được mang lên máy bay với điều kiện pin được tháo rời và thiết bị có khối lượng không quá 85 kg.
 • Theo AirAsia, hành khách có các vấn đề sức khoẻ/bệnh lý được yêu cầu có giấy chứng nhận y tế được cấp không quá 7 ngày kể từ ngày khởi hành và phải kí bản Tuyên Bố Trách Nhiệm Giới Hạn khi làm thủ tục bay để xác nhận rằng họ đáp đứng đủ điều kiện sức khoẻ cho chuyến bay.
 • Để đảm bảo an toàn cho các hành khách khác trên chuyến bay, AirAsia có quyền không chuyên chở những hành khách mang bệnh dễ lây lan, nhiễm trùng hoặc các bệnh mãn tính.
 • Hành khách cần sự hỗ trợ đặc biệt hoặc hành khách có các vấn đề sức khoẻ/bệnh lý, bao gồm những người có thể cần mang dụng cụ y tế, thuốc, ống tiêm lên máy bay, được yêu cầu nên liên hệ với AirAsia qua chat trực tuyến trên trang web của hãng hoặc gọi cho hãng trước 48 giờ trước ngày khởi hành để được hỗ trợ sắp xếp các sự trợ giúp đặc biệt theo yêu cầu của hành khách.
 • Hành khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe lăn phải gửi yêu cầu trong quá trình đặt vé hoặc đặt trong Quản lý Giao dịch Đặt vé tối thiểu 4 giờ trước giờ khởi hành. Nếu hành khách không thông báo trước cho AirAsia về các hỗ trợ đặc biệt, các dịch vụ trợ giúp hoặc dịch vụ xe lăn có thể không sẵn sàng khi hành khách đến sân bay. Điều đó dẫn đến khả năng hành khách có thể bị từ chối chuyên chở trong một số trường hợp.
 • Để đảm bảo một số lý do về an toàn và sức khoẻ, hành khách với những yêu cầu đặc biệt phải làm thủ tục bay tại quầy thủ tục ở sân bay.

Tags:

0915.49.49.45