Qui định hành khách là trẻ em khi đi máy bay

Qui định hành khách là trẻ em khi đi máy bay

 

HÃNG VIETJET AIR
Khách là trẻ sơ sinh (Infant - INF); Trẻ em (Child - CHD); Trẻ em đi một mình (Unaccompanied Minor - UM); Khách nhỏ tuổi đi một mình ( Young Passenger Travel Alone - YPTA)
a. Khách là trẻ sơ sinh (INF):
- Là hành khách từ 14 ngày tuổi đến dưới 02 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
• Tình trạng sức khỏe bình thường, sinh đủ tháng. Nếu sức khỏe không bình thường hoặc sinh thiếu tháng phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay theo hướng dẫn như khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
• VJC từ chối vận chuyển trẻ dưới 14 ngày tuổi.
• Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận INF đi một mình.
• Mỗi người lớn đi cùng 01 INF. 
• Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như xe lăn; khách khiếm thị; khách khiếm thính; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.
• Trẻ sơ sinh phải ngồi vào lòng người lớn đi cùng.
• Số lượng trẻ sơ sinh tối đa trên mỗi chuyến bay: Giới hạn tùy theo từng loại máy bay.

 Trẻ em (CHD):
- Là hành khách từ 02 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi tính đến ngày khởi hành của chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển:
• Phải có người đi cùng, VJC không chấp nhận CHD đi một mình.
• Một người lớn có thể đi cùng tối đa: 1 trẻ sơ sinh và 1 trẻ em dưới 6 tuổi; hoặc 02 trẻ em dưới 6 tuổi; Không giới hạn số lượng trẻ em trên 06 tuổi.
• Người đi cùng phải từ 18 tuổi trở lên; Không phải là khách có yêu cầu dịch vụ đặc biệt như WCH; BLND; DEAF; đối tượng khách phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

c. Trẻ em đi một mình (UM):
- Là hành khách từ 02 đến dưới 12 tuổi không có người đi cùng trên một chuyến bay.
- VJC không cung cấp dịch vụ trẻ em đi một mình.

d. Khách nhỏ tuổi đi một mình (YPTA):
- Là hành khách từ 12 đến dưới 14 tuổi không có người đi cùng trên một chuyến bay.
- Điều kiện chấp nhận vận chuyển: 
• Chỉ chấp nhận trên các chuyến bay nội địa.
• Đặt dịch vụ 48 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến qua phòng vé hoặc tổng đài của VietJet.
• Cha mẹ hoặc người giám hộ cần điền thông tin đầy đủ trên tờ “Giấy đăng ký khách nhỏ tuổi đi một mình” và ký “Giấy miển trừ trách nhiệm” cho Hãng.
• Phải có người đưa đón tại sân bay khởi hành và sân bay đến.
HÃNG JETSTAR
Quy định về hành khách là Em bé
Em bé (nghĩa là trẻ em dưới hai 02 tuổi tính vào thời điểm ngày khởi hành) sẽ  phải trả phí theo biểu phí mà jetstar qui định khi đi trên các chuyến bay của Jetstar Pacific . Một (01) người lớn chỉ được phép đi kèm tối ta một (01) em bé. Trẻ sơ sinh dưới bảy (07) ngày tuổi sẽ không được chuyên chở trên máy bay của Jetstar Pacific.
Lưu ý: Jetstar Pacific không cung cấp dịch vụ xe nôi cũng  như không cho phép sử dụng xe nôi trên chuyến bay. Nôi em bé, xe đẩy em bé phải được làm thủ tục ký gửi.
Quy định về hành khách là Trẻ em
Trẻ em từ hai (2) tuổi đến dưới mười bốn (14) tuổi (tính vào thời điểm ngày khởi hành)  chịu mức phí phục vụ như một Hành khách bình thường
Trẻ em từ mười hai (12) tuổi đến mười bốn (14) tuổi có thể đi máy bay một mình, nếu trẻ em đó đủ khả năng đi lại độc lập. Jetstar Pacific yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà chuyên chở đối với mọi khiếu kiện, mất mát, thiệt hại liên quan đến việc thực hiện chuyến bay của trẻ em đó.
Trẻ em dưới mười hai (12) tuổi không được phép thực hiện chuyến bay trừ trường hợp có người lớn trên mười lăm (15) tuổi đi cùng. Hành khách đi kèm là Hành khách đi bằng vé mua và theo nhận định hợp lý của chúng tôi thì Hành khách đó có thể đi máy bay một cách độc lập và trong trường hợp cần thiết có thể và sẽ trợ giúp, giám sát phù hợp (hoặc cả hai) cho Hành khách cụ thể mà họ đi kèm. Nhìn chung, Jetstar Pacific quy định một Hành khách đi kèm hợp lệ là Hành khách ít nhất từ mười lăm (15) tuổi trở lên.
HÃNG VIETNAM AIRLINE
 
Vietnam Airlines chấp nhận vận chuyển hành khách là trẻ sơ sinh khỏe mạnh, dưới 2 tuổi tính đến ngày khởi hành của mỗi chặng bay. Trẻ sơ sinh luôn phải có người lớn đi cùng chăm sóc bé.
Vì sự an toàn của trẻ sơ sinh, Vietnam Airlines không vận chuyển trẻ sơ sinh dưới 7 ngày tuổi hoặc trẻ sơ sinh phải nuôi trong lồng kính vì sinh thiếu tháng hoặc vì lí do sức khỏe. Nếu trẻ sơ sinh cần sự chăm sóc y tế đặc biệt phải được xác nhận sức khỏe trước khi đi máy bay.
Xe nôi trẻ em
Khi hành khách đi cùng trẻ sơ sinh, hành khách có thể mang theo xe nôi trẻ em. Hành khách có thể gửi xe nôi trẻ em khi làm thủ tục chuyến bay hoặc mang theo đến cửa khởi hành. Tuy nhiên, việc cho phép mang xe nôi trẻ em đến cửa khởi hành tùy thuộc vào quy định của từng sân bay. Quý khách vui lòng hỏi nhân viên tại sân bay để được hướng dẫn chi tiết.
Để thuận tiện, Vietnam Airlines khuyến khích hành khách gửi xe nôi trẻ em theo hành lý ký gửi ngay từ khi làm thủ tục. Sau chuyến bay, chúng tôi sẽ cố gắng trả lại xe nôi trẻ em nhanh nhất.
Dịch vụ nôi trên chuyến bay
Vietnam Airlines cung cấp miễn phí dịch vụ nôi trên chuyến bay cho trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi và có trọng lượng dưới 11 kg. Hành khách vui lòng đặt dịch vụ ít nhất 24 tiếng trước giờ khởi hành. Quý khách lưu ý, vì số lượng nôi trên mỗi chuyến bay có hạn nên chúng tôi sẽ ưu tiên cung cấp dịch vụ cho những yêu cầu đặt trước.
Suất ăn đặc biệt cho trẻ sơ sinh
Vietnam Airlines cung cấp miễn phí dịch vụ suất ăn đặc biệt dành cho cho trẻ sơ sinh. Hành khách vui lòng đặt dịch vụ ít nhất 24 tiếng trước giờ khởi hành. Quý khách lưu ý việc cung cấp suất ăn đặc biệt này tùy thuộc vào khả năng cung ứng của từng đường bay và đầu sân bay.
Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi

-Vietnam Airlines chấp nhận vận chuyển hành khách là trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi tính đến ngày khởi hành của mỗi chặng bay. 
-Hành khách là trẻ em bắt buộc phải đi cùng người lớn. Trường hợp trẻ em không có người đi cùng, hành khách vui lòng đặt trước dịch vụ trẻ em đi một mình

- Từ 2 đến dưới 6 tuổi hành khách phải đặt thêm dịch vụ tiếp viên đi cùng
- Từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi Hành khách không phải đặt dịch vụ tiếp viên đi cùng. Nếu hành khách có nhu cầu dịch vụ vui lòng thông báo cho chúng tôi khi đặt chỗ và mua vé.
Thời gian đăng ký dịch vụ:
Dịch vụ trẻ em đi một mình: Hành khách đặt trước dịch vụ ít nhất 24 tiếng trước giở khởi hành chuyến bay.
Trường hợp trẻ em đặt dịch vụ tiếp viên đi cùng: Hành khách đặt trước dịch vụ ít nhất 03 ngày trước ngày khởi hành của hành trình hoàn toàn nội địa Việt Nam và ít nhất 05 ngày trước ngày khởi hành của hành trình có chặng bay quốc tế.
Người đi cùng trẻ sơ sinh,trẻ em
Người đi cùng trẻ sơ sinh, trẻ em phải trên 18 tuổi và phải cùng chuyến bay, cùng hạng dịch vụ. Nếu người lớn và trẻ em đặt chỗ khác hạng dịch vụ hay khác chuyến bay, trẻ em đó phải được đăng ký trước dịch vụ trẻ em đi 1 mình.

 Người lớn đi cùng phải là người khỏe mạnh và không phải là hành khách yêu cầu dịch vụ đặc biệt (trừ: hành khách yêu cầu suất ăn đặc biệt). Hành khách đó phải sẵn sàng và có khả năng chăm sóc trẻ em trong suốt chuyến bay. Hành khách đi cùng trẻ sơ sinh, trẻ em không được đồng thời là người đi cùng và trợ giúp  hành khách đi lại khó khăn trên cùng một chuyến bay.
 Mỗi hành khách được đi cùng trẻ sơ sinh và trẻ em với số lượng như dưới đây:

 Trẻ sơ sinh dưới 02 tuổi
Trẻ em dưới 06 tuổi
Trẻ em từ 06 tuổi trở lên
Ghi chú
Mỗi người lớn được đi cùng số lượng trẻ em, trẻ sơ sinh
01
01
Không hạn chế số lượng
Với mỗi trẻ sơ sinh, trẻ em vượt quá số lượng này, hành khách dặt dịch vụ tiếp viên đi cùng.
Mỗi người lớn được đi cùng số lượng trẻ em, trẻ sơ sinh
 02
Không hạn chế số lượng
Với mỗi trẻ sơ sinh, trẻ em vượt quá số lượng này, hành khách dặt dịch vụ tiếp viên đi cùng.

Tags: , , ,

0915.49.49.45