KHỞI ĐẦU THÁNG 10 VỚI GIÁ CỰC RẺ JETSTAR

KHỞI ĐẦU THÁNG 10 VỚI GIÁ CỰC RẺ JETSTAR.
Liên hệ:091549495
--------
TH - SG - TH : 650K ( thời gian bay từ 10/10 - 30/11 )
VINH - SG - VINH : 650K ( thời gian bay từ 10/10 - 30/11 )
HP - SG - HP 650K ( thời gian bay từ 10/10 - 30/11 )
HN - SG HN 650K ( thời gian bay từ 10/10 - 30/11 )
PHÚ QUỐC-SG -PHÚ QUỐC 470K ( thời gian bay từ 10/10 - 30/11
CHU LAI -SG- CHU LAI 470k( thời gian bay từ 10/10 - 30/11 )
ĐÀ NẴNG - SG- ĐÀ NẴNG 470K ( thời gian bay từ 10/10 - 30/11 ĐỒNG HỚI -SG- ĐỒNG HỚI 600k ( thời gian bay từ 10/10 - 30/11 )
VÀ RẤT NHIỀU ĐƯỜNG BAY HẤP DẪN KHÁC
GIÁ VÉ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ PHÍ

Tags:

0915.49.49.45