Làm thủ tục và lên máy bay


Chúng tôi đề nghị Quý khách làm thủ tục ít nhất 90 phút trước khi khởi hành cho chuyến bay đi từ nhà ga nội địa và ít nhất 2 giờ cho chuyến bay đi từ nhà ga quốc tế để chắc chắn chúng tôi có thể cung cấp các yêu cầu hỗ trợ mà không bị chậm trễ.

Quý khách có thể làm thủ tục 2 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay đi từ nhà ga nội địa và 3 giờ trước giờ khởi hành dự kiến đối với các chuyến bay đi từ nhà ga quốc tế. Quý khách cần phải biết rằng đối với tất cả các chuyến bay, giờ cuối cùng trước khi khởi hành của chuyến bay là khoảng thời gian nhân viên của chúng tôi bận rộn nhất, và nếu Quý khách đến sân bay vào thời điểm này Quý khách có thể không được cung cấp sự hỗ trợ kịp thời (bao gồm hỗ trợ đến cổng khởi hành, vv).
Chúng tôi đề nghị Quý khách cân nhắc các yêu cầu và trợ giúp đặc biệt riêng của mình để đảm bảo Quý khách có đủ thời gian thực hiện chuyến bay.

Tags: , ,

0915.49.49.45