Điều lệ vận chuyển hàng không với hành khách mang thai

[tintuc]​

​Hành khách có thai: Hành khách có thai phải thông báo việc có thai cho Chúng tôi tại thời điểm mua vé và tại quầy làm thủ tục đăng ký chuyến bay. Việc vận chuyển Hành khách có thai phụ thuộc các điều kiện sau:
a. Phụ nữ có thai đến 27 tuần phải ký bản miễn trừ trách nhiệm tại thời điểm làm thủ tục đăng ký chuyến bay để miễn cho Chúng tôi bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh sau đó.
b. Phụ nữ có thai từ 28 đến 32 tuần:
- Phải xuất trình giấy xác nhận của bác sỹ; Giấy xác nhận của bác sỹ cần xác nhận số tuần có thai và Hành khách đủ sức khỏe để thực hiện chuyến bay; giấy xác nhận phải được phát hành trong vòng 07 (bảy) ngày tính đến ngày khởi hành của chuyến bay đi hoặc ngày khởi hành của chuyến bay về dự kiến tùy từng trường hợp; và
- Phải ký bản miễn trừ trách nhiệm tại thời điểm làm thủ tục đăng ký bay để miễn cho Chúng tôi bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh sau đó.
c. Phụ nữ mang thai trên 32 tuần: Chúng tôi từ chối vận chuyển.​
[/tintuc]

Tags:

0915.49.49.45