Quy định đối với Trẻ em, Em bé và Phụ nữ Mang thai của Vietnam Airlines

[tintuc]  

Chỉ có em bé trên 14 ngày tuổi mới được lên máy bay, em bé thiếu tháng hoặc không khỏe không được phép lên máy bay.
1 (một) hành khách người lớn chỉ được phép đi kèm một em bé trong lòng và em bé được tính giá vé đặc biệt cộng với thuế tùy theo chặng bay.


  • 1 (một) người lớn được phép đi máy bay với 2 (hai) trẻ em từ 2 đến 6 tuổi; 1 (một) em bé và 2 (hai) trẻ em dưới 6 tuổi và được tính giá vé áp dụng cho dịch vụ phi hành đoàn đi kèm dành cho một hoặc hai trẻ em; 2 (hai) em bé và 1 (một) trẻ em và được tính giá vé áp dụng cho dịch vụ tiếp viên đi kèm dành cho một hoặc hai em bé; 2 (hai) em bé và 2 (hai) trẻ em và được tính giá vé áp dụng cho dịch vụ 2 (hai) tiếp viên đi kèm dành cho (1) một trẻ em và 1 (một) em bé.
  • Phụ nữ có thai 7 (bảy) ngày trước khi sinh hoặc 7 (bảy) ngày sau khi sinh không được phép lên máy bay.
  • Phụ nữ có thai trên 32 tuần hoặc không rõ thời gian mang thai hoặc mang thai đôi/ba từ trước hoặc có khả năng sinh khó hoặc mang thai bằng thụ tinh nhân tạo phải có tờ khai y tế trước khi khởi hành (hành khách diện MEDA). [/tintuc]

Tags: , , , ,

0915.49.49.45