Quy định đối với Trẻ em, Em bé và Phụ nữ Mang thai của Vietnam Airlines

Chỉ có em bé trên 14 ngày tuổi mới được lên máy bay, em bé thiếu tháng hoặc không khỏe không được phép lên máy bay.
1 (một) hành khách người lớn chỉ được phép đi kèm một em bé trong lòng và em bé được tính giá vé đặc biệt cộng với thuế tùy theo chặng bay.


  • 1 (một) người lớn được phép đi máy bay với 2 (hai) trẻ em từ 2 đến 6 tuổi; 1 (một) em bé và 2 (hai) trẻ em dưới 6 tuổi và được tính giá vé áp dụng cho dịch vụ phi hành đoàn đi kèm dành cho một hoặc hai trẻ em; 2 (hai) em bé và 1 (một) trẻ em và được tính giá vé áp dụng cho dịch vụ tiếp viên đi kèm dành cho một hoặc hai em bé; 2 (hai) em bé và 2 (hai) trẻ em và được tính giá vé áp dụng cho dịch vụ 2 (hai) tiếp viên đi kèm dành cho (1) một trẻ em và 1 (một) em bé.
  • Phụ nữ có thai 7 (bảy) ngày trước khi sinh hoặc 7 (bảy) ngày sau khi sinh không được phép lên máy bay.
  • Phụ nữ có thai trên 32 tuần hoặc không rõ thời gian mang thai hoặc mang thai đôi/ba từ trước hoặc có khả năng sinh khó hoặc mang thai bằng thụ tinh nhân tạo phải có tờ khai y tế trước khi khởi hành (hành khách diện MEDA).

Tags: , , ,

0915.49.49.45